Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace

© 2019 za pomocí Wix.com vytvořil Jan Olšina

logo bez okraje.png

Oznámení o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9. 2019 

V souladu s § 6 odst. 1,2,  Vyhl. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání

od 1.9.2019 na 450,- Kč /měsíc.

Odůvodnění:

  • současná výše školného 360,- Kč byla stanovena před 10 lety, od té doby náklady na provoz výrazně stouply

  • zaměstnaným zákonným zástupcům dětí se uhrazená částka odečítá z vypočtené roční daně (tzn. celou vyplacenou částku získají zpět)

  • od úplaty je osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi a také fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče

Mgr. Kateřina Žůrková, ředitelka školy