Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace

© 2019 za pomocí Wix.com vytvořil Jan Olšina

logo bez okraje.png

Zápis do MŠ

  • zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020 proběhne ve dnech 6. a 7. 5. 2019 v době od 7:00 do 15:45 hodin ve všech útvarech (Pohořská, Sokolovská, Loučky, Kamenka)

  • kritéria pro přijetí dítěte do MŠ ke stažení zde

  • žádost o přijetí dítěte do MŠ ke stažení zde

  • v případě individuálního vzdělávání je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku

  • zápis do mateřské školy je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2019, pokud již MŠ nenavštěvují

Jak probíhá zápis:

  • ve stanovené dny si vyzvedněte formuláře ve Vámi vybrané MŠ (žádost o přijetí, evidenční list, přihlášku ke stravování)

  • k zápisu přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

  • pečlivě si uschovejte přidělené registrační číslo (obdržíte ve dnech zápisu, ne dříve)

  • vyplněnou žádost, přihlášku ke stravování a lékařem potvrzený evidenční list vraťte do MŠ nejpozději do 17. 5. 2019, na pozdější žádosti nebude brán zřetel

Využijte dnů zápisu a přijďte si spolu s Vaším dítětem prohlédnout prostředí mateřské školy, seznámit se s paní učitelkou, poradit se, které sebeobslužné činnosti je třeba ještě rozvíjet pro snadnější vstup do MŠ.

Těšíme se na Vás.