Zápis do MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně

obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu

vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 4. května 2020 do 15. května 2020

 • Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, formou zaslané žádosti na adresu školy.

 • Žádosti podávejte v řádném termínu od 4.5 2020 do 15.5. 2020, dřívější žádosti není možné evidovat.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy

  • ID datové schránky haakqdt

 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

 3. Poštou, na adresu Mateřská škola Čtyřlístek Odry, Pohořská 988/23, 742 35 Odry

 4. Osobní podání

  • do poštovní schránky umístěné u vchodu do třídy Žabičky na pracovišti MŠ Pohořská

  • do kanceláře ředitelky školy na pracovišti MŠ Pohořská

  • v době od 8,00 do 12,00 hodin (pouze v nezbytných případech po předchozí telefonické domluvě na tel. 556 731 560 nebo 737 915 971)

Formuláře ke stažení:

 

K těmto formulářům je nutné přiložit také:

 • neověřenou kopii rodného listu

 • neověřenou kopii očkovacího průkazu-v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, doloží zákonný zástupce potvrzení lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  (nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním)

 • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat (soudní rozhodnutí)

 

Průběh zápisu:

 1. Zákonný zástupce dítěte zašle mateřské škole vyplněné a podepsané všechny výše uvedené formuláře (e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem/datovou schránkou/poštou/osobně).

 2. Mateřská škola dokumentaci zaeviduje a následně odešle zákonnému zástupci na e-mail uvedený v žádosti o přijetí registrační číslo, které bude místo jména a příjmení dítěte uvedeno v seznamu přijatých dětí

 

Další informace:

Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace

© 2020 za pomocí Wix.com vytvořil Jan Olšina

logo bez okraje.png