Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace

© 2019 za pomocí Wix.com vytvořil Jan Olšina

logo bez okraje.png

Zápis do MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 4. května 2020 do 15. května 2020,

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, formou zaslané žádosti na adresu školy.

 

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ID datové schránky haakqdt),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

    na adresu zapis2020@ctyrlistekodry.cz (email aktivován od 28. 4. 2020)

3. poštou, na adresu Mateřská škola Čtyřlístek Odry, Pohořská 988/23, 742 35 Odry  

4. osobní podání

- do poštovní schránky umístěné u vchodu do třídy Žabičky na pracovišti MŠ Pohořská

nebo

- do kanceláře ředitelky školy na pracovišti MŠ Pohořská v době od 8,00 do 12,00 hodin (pouze v nezbytných případech po předchozí telefonické domluvě na tel. 556 731 560 nebo 737 915 971

 

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list

Přidělení registračního čísla a Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu

Přihláška ke stravování

Čestné prohlášení k očkování

 

K těmto formulářům je nutné přiložit také:

  • neověřenou kopii rodného listu

  • neověřenou kopii očkovacího průkazu-v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, doloží zákonný zástupce potvrzení lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  (nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním)

  • zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat (soudní rozhodnutí)

 

Průběh zápisu:

1. Zákonný zástupce dítěte zašle mateřské škole vyplněné a podepsané všechny výše uvedené formuláře

       (e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem/datovou schránkou/poštou/osobně).

   

2. Mateřská škola dokumentaci zaeviduje a následně odešle zákonnému zástupci na e-mail uvedený v žádosti o přijetí registrační číslo, které bude místo jména a příjmení dítěte uvedeno v seznamu přijatých dětí

 

Další informace: