top of page

Zápis do MŠ 

Podrobné informace k zápisu zde

 

Kritéria pro přijímání dětí

 

 

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (tiskněte oboustranně)

Evidenční list a vyjádření lékaře (tiskněte oboustranně)

Přihláška ke stravování

Přidělení registračního čísla

 

K zápisu do MŠ v období od 3. do 4. 5. 2023 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu na 1. 6. 2023 v době od 7:00 do 16:00 hod. 

bottom of page