Zápis do MŠ 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 3. května 2021 do 7. května 2021,

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, formou zaslané žádosti na adresu školy.

 

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 

1. do datové schránky školy (ID datové schránky haakqdt),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

na adresu zapis2021@ctyrlistekodry.cz (email zřízen od 30. 4. 2021)

3. poštou, na adresu Mateřská škola Čtyřlístek Odry, Pohořská 988/23, 742 35 Odry ( rozhodující je datum podání na poště) 

4. osobní podání

- do poštovní schránky umístěné u vchodu do třídy Žabičky na pracovišti MŠ Pohořská

- do kanceláře ředitelky školy na pracovišti MŠ Pohořská v době od 7,00 do 15,00 hodin (pouze v nezbytných případech po předchozí telefonické domluvě na tel. 556 731 560)

Formuláře ke stažení:

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list

Přidělení registračního čísla a Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu

Přihláška ke stravování

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte

Inkasní lístek

K těmto formulářům je nutné přiložit také:

·         prostou (neověřenou) kopii rodného listu

·         zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat (soudní rozhodnutí)

Průběh zápisu:

 

1.    Zákonný zástupce dítěte zašle mateřské škole vyplněné a podepsané všechny výše uvedené formuláře

(e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem/datovou schránkou/poštou/osobně).

 

2.    Mateřská škola dokumentaci zaeviduje a následně odešle zákonnému zástupci na e-mail uvedený v žádosti o přijetí registrační číslo, které bude místo jména a příjmení dítěte uvedeno v seznamu přijatých dětí

Další informace: