Mateřská škola

KAMENKA

 • ​Provoz školy: od 6,30 – 16,00 hod.

 • Je dvoutřídní mateřská škola s enviromentální profilací. Jedná se o odloučené pracoviště MŠ Čtyřlístek Odry. Školu navštěvují děti od 2 – 7let. Od dubna 2017 nově otevřena Lesní třída. Maximální kapacita této třídy je 10 dětí. Kapacita Duhové třídy je 20 dětí.MŠ je umístěna v klidném a čistém prostředí obce Kamenka. Blízkost lesů, polí, domácích, užitkových i lesních zvířat a vodních toků dětem umožňuje nerušeně a přirozeně poznávat přírodní zákonitosti a krásy tohoto světa.

 • Duhová třída

  • Výchovně vzdělávací činnost této třídy se prostorovým uspořádáním inspiruje programem Začít spolu, náplní (tzn. témata, jednotlivé činnosti, slavnosti roku, denním, týdenním a ročním rytmem) prvky waldorfské a Montessori pedagogiky včetně uspořádání pomůcek.

  • Vnitřní prostory MŠ jsou nadstandardní. V přízemí je k dispozici kuchyň, jídelna, zázemí pro Lesní třídu - v případě extrémního počasí, šatnu a sociální zařízení.

  • V prvním podlaží se nachází třída, účelně zařízená chodba, prostor na cvičení a ložnice. V těchto prostorech jsou rozmístěna centra aktivit (Domácnost,  Knihy a písmena, Dílna, Příroda, Divadlo, Námětové hry, Hudba, Kostky a stavebnice, Auta a dráhy, Pokusy a objevy, Ateliér, Pohyb).

 • Lesní třída

  • Jedná se o věkově smíšenou třídu, s maximální kapacitou 10 dětí, která funguje ve specifickém režimu lesní pedagogiky. Většina programu se uskutečňuje venku za každého počasí (výjimku představuje extrémní počasí – teploty pod -10°C, silný vítr, bouřka). Dobré vybavení dítěte dle pokynů pedagoga je základním předpokladem spokojenosti dítěte v lesní třídě.

  • Co nabízí specifika lesní třídy?

   • podpora psychické pohody (děti nemusí být v přecpané třídě, hluku, zažívají ticho a zvuky přírody)

   • podpora fyzického zdraví (otužování, prevence obezity, prevence respiračních chorob)

   • všestranný, přirozený, harmonický rozvoj (jak vylézt na strom x na  žebřiny…)

   • svoboda (otevřený prostor – ne ploty a zdi)

   • samostatnost a sebevědomí

   • respekt vůči lidem a prostředí

   • malá skupina dětí (12 - vzor rozšířené rodiny = přirozený rozvoj požadovaných kompetencí)