Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace

© 2019 za pomocí Wix.com vytvořil Jan Olšina

logo bez okraje.png

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ

Vážení rodiče, z důvodu rekonstrukce a čerpání dovolené bude prázdninový provoz MŠ v době letních prázdnin od 1. 7. do 23. 8. 2019 omezen pouze na útvar na Pohořské ulici v Odrách.

Podmínky účasti dítěte v době letních prázdnin:

  • do 29. 5. 2019 závazné přihlášení dítěte na dobu nezbytně nutnou

  • do 20. 6. 2019 úhrada prázdninového školného (20 kč/den, dle počtu přihlášených dní bude vystavena složenka, nejvýše do ceny 360 Kč/měsíc)

Pro rodiče platící inkasem:

  • platba za měsíc červen bude hrazena standardně formou inkasa, školné za prázdninovou účast bude uhrazeno vystavenou složenkou (do 20. 6. 2019), odebraná strava v červenci a srpnu bude hrazena inkasem v daných měsících

 

Pro rodiče platící v hotovosti:

  • platba za červen + školné za prázdninovou účast bude vyčíslena na složence pro měsíc červen

  • v červenci a srpnu bude složenkou hrazena pouze odebraná strava

 

Zálohy za školné budou vráceny pouze v případě doložení lékařského potvrzení o nemoci dítěte.