top of page
Vyhledat
  • Čtyřlístek Odry

Besedy s učitelkami ZŠ

Počátkem měsíce března se na pracovištích oderských mateřských škola konala beseda rodičů budoucích prvňáčků s učitelkami základních škol a školní psycholožkou.

Cílem tohoto setkání bylo informovat rodiče předškoláků, jakým způsobem v tomto roce proběhnou zápisy do prvních ročníků, na jaké dokumenty je třeba pamatovat a vzít s sebou.

Nastíněny byly dovednosti, které se při samotném zápisu u dětí ověřují a které jsou nezbytné pro úspěšnou adaptaci na školní prostředí a zvládnutí základů čtení, psaní a počítání.

Školní psycholožka zákonným zástupcům objasnila významné vývojové milníky předškolního dítěte, byly nastíněny případné negativní dopady na osobnost dítěte při předčasném zaškolení, včetně příkladů chování dítěte nezralého k zahájení školní docházky. V souvislosti s odkladem školní docházky byly rodičům navrženy vhodné aktivity a činnosti, při kterých lze dítě všestranně rozvíjet a případné rezervy ve vývoji dítěte v získaném čase eliminovat.

Kateřina Žůrková
28 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page