top of page
Vyhledat
  • Čtyřlístek Odry

I ve školce máme třídní schůzky

Ačkoliv se to může zdát mnohým nezvyklé, i my v mateřské škole máme třídní schůzky. Hlavním úkolem učitelky v MŠ je doplňování rodinné výchovy, a to především v oblasti socializace dítěte. Naučit se žít s ostatními dětmi a lidmi, umět se prosadit i respektovat ostatní. Probudit v nich zvídavost a chuť se vzdělávat. Zároveň také připravit děti na přechod do základní školy, pěstovat v nich návyky, rozvíjet gramotnosti.

Mladší děti se zpočátku nejprve seznamují s prostředím v mateřské škole, s pravidly chování, režimem a rituály. Pobízíme je k tomu, aby se nebály zapojit do her a rozmanitých činností, našly odvahu vyzkoušet si nové, často i neznámé činnosti, nebály se experimentovat, objevovat apod. U těch starších navíc rozvíjíme dovednosti, které uplatní při nástupu do školy.

Již od počátku docházky si o dílčích pokrocích každého dítěte vedeme záznamy, diagnostikujeme a podle zjištěných výsledků plánujeme a organizujeme činnosti tak, aby hravou formou děti dále rozvíjely.

Možností k předávání informací o tom, jak si děti ve školce vedou, máme při každodenním styku s rodiči spoustu. Většinou se tak děje s ohledem na časové možnosti zejména při předávání dětí a to „mezi dveřmi“, což není optimální.

Individuální třídní schůzky věnujeme převážně budoucím školákům a jejich rodičům, protože pokládáme za důležité společně připravit dětem co nejlepší podmínky pro přechod do základní školy.

Kateřina Žůrková

120 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page