Vyhledat
  • Čtyřlístek Odry

I ve školce máme třídní schůzky

Ačkoliv se to může zdát mnohým nezvyklé, i my v mateřské škole máme třídní schůzky. Hlavním úkolem učitelky v MŠ je doplňování rodinné výchovy, a to především v oblasti socializace dítěte. Naučit se žít s ostatními dětmi a lidmi, umět se prosadit i respektovat ostatní. Probudit v nich zvídavost a chuť se vzdělávat. Zároveň také připravit děti na přechod do základní školy, pěstovat v nich návyky, rozvíjet gramotnosti.

Mladší děti se zpočátku nejprve seznamují s prostředím v mateřské škole, s pravidly chování, režimem a rituály. Pobízíme je k tomu, aby se nebály zapojit do her a rozmanitých činností, našly odvahu vyzkoušet si nové, často i neznámé činnosti, nebály se experimentovat, objevovat apod. U těch starších navíc rozvíjíme dovednosti, které uplatní při nástupu do školy.

Již od počátku docházky si o dílčích pokrocích každého dítěte vedeme záznamy, diagnostikujeme a podle zjištěných výsledků plánujeme a organizujeme činnosti tak, aby hravou formou děti dále rozvíjely.

Možností k předávání informací o tom, jak si děti ve školce vedou, máme při každodenním styku s rodiči spoustu. Většinou se tak děje s ohledem na časové možnosti zejména při předávání dětí a to „mezi dveřmi“, což není optimální.

Individuální třídní schůzky věnujeme převážně budoucím školákům a jejich rodičům, protože pokládáme za důležité společně připravit dětem co nejlepší podmínky pro přechod do základní školy.

Kateřina Žůrková

82 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace

© 2021 za pomocí Wix.com vytvořil Jan Olšina

logo bez okraje.png