top of page
Vyhledat
  • Čtyřlístek Odry

Malá technická univerzita v MŠ Loučky

Malá technická univerzita je originální zábavný výukový program pro děti od 4 let, který se v rámci jednotlivých projektových dnů snaží přiblížit dětem od nejútlejšího věku technický svět kolem nás jednoduše a názorně.

Cílem projektového dne MALÝ ENERGETIK bylo seznámit děti se způsoby výroby elektřiny získané z klasických, či obnovitelných zdrojů.


V úvodu vedl lektor s dětmi tematický rozhovor. Kladl otázky typu, jaké druhy energií známe, jak se získávají nebo jakým způsobem se energie dostane až k nám.


Po úvodním rozhovoru se děti rozdělily do skupin. Každá skupina dostala jiný úkol, např. postavit budovu elektrárny, postavit elektrické sloupy, turbínu, budovu mateřské školy, rodinný dům nebo silnici. Z jednotlivých staveb pak „kompletovaly“ město.


Druhá část projektového dne měla „volnější“ charakter. Děti se protáhly v jednoduché pohybové aktivitě a ve čtyřech skupinách stavěly nejvyšší elektrárenský komín. „Úročily“ tím získané znalosti a dovednosti z minulého projektového dne - Stavitel věží.


Inspirativní, zábavné a zároveň poučné dopoledne lektor zakončil společným zhodnocením, pochvalou dětí a předání diplomu MALÝ ENERGETIK.


37 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page