top of page
Vyhledat
  • Čtyřlístek Odry

Malá technická univerzita v Loučkách

Malá technická univerzita

Současná doba vyžaduje i v mateřských školách zařazovat technické vzdělávací činnosti. Pomáhají u dětí rozvíjet představivost, kreativitu, analyticko-syntetické myšlení, ale také rozhodnost, vytrvalost a cílevědomost.

Druhým rokem se naše děti účastní dílčích lekcí Malé technické univerzity. Průběžně se seznamují s tím, jak postavit město, jak jednotlivé stavby zakreslit do mapy, co je statika či technický výkres, kde a co jsou obvodové zdi budovy, nebo jak a kde jsou zakreslené rozvody vody, elektriky i kanalizace.

Navazující témata podporují jejich zvídavost a neutuchající potřebu objevovat stále něco nového. Jednotlivé lekce přinášejí nové poznatky nejen pro děti, ale i pro nás pedagogy. Prostřednictvím prožitkového a kooperativního učení společně získáváme další zkušenosti z jednotlivých technických oblastí. A když je ještě provází obrovské nadšení, píle a bezprostřední radost, je učení se hrou tou největší odměnou.

Za MŠ Loučky - třídu Berušek

Bc. R. Michlíčková
43 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page