top of page
Vyhledat
  • Čtyřlístek Odry

Podzimní projekty v MŠ

Podzimní tvořivá dílna

Blíží se konec září a my jsme se v mateřských školách začali pomalu loučit s létem. První podzimní dny se v rámci počasí opravdu vydařily. Slunečné dny nám přály, a proto jsme se rozhodli na zahradách mateřských škol zorganizovat „Podzimní tvořivé dílničky“. Společně s dětmi a rodiči jsme připravili dostatek přírodního a výtvarného materiálu a vytvořili několik tvořivých koutků s různými výtvarnými technikami. Děti si pak mohly za pomoci rodičů vyrobit magnetky s podzimní tématikou, obrázek ježečka nebo sovu z přírodnin. Celou akci jsme završili společně ozdobeným podzimním věnečkem, který nám zdobí vstupní dveře do mateřské školy.

Podzimní slavnost na zahradě MŠ Kamenka

Ve středu 23.9. 2020 jsme se s rodiči lesní a duhové třídy sešli na zahradě MŠ na podzimní slavnosti Receptář nejen na září. Na stůl hojnosti každý donesl k ochutnání něco upečeného nebo zavařeného, moštovali jsme mechanickým lisem školková jablka. Připravili jablka do sušičky na křížaly, tvořili podzimní dekorace z přírodnin a spolu s tatínky sázeli stromky, keře a instalovali venkovní kuchyňku s tekoucí vodou na zahradu školky. K osvěžení po práci jsme měli navařeny bylinkové čaje z naší sklizně, a opekli si špekáčky. Všem maminkám, tatínkům, babičkám děkujeme za velkou pomoc a příjemně strávené odpoledne.

Za MŠ Kamenka, paní učitelky, Petra, Jana, Kamila.

Tato akce se konaly v rámci projektu: Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016408

Za učitelky Mateřské školy Čtyřlístek Odry

Alexandra Oherová


467 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page