top of page
Vyhledat
  • Čtyřlístek Odry

Projekt Malá technická univerzita v MŠ Loučky

Celým projektovým dnem děti provázel odborník pan Dušan Jelínek. Formou rozhovoru seznámil děti s důležitými stavbami ve městě, správně kladenými otázkami motivoval děti ke spolupráci a společnému hledání odpovědí. Následovala pohybová hra a poté rozdělil děti do skupinek, ve kterých spolupracovaly a společně se domlouvaly na řešení zadaného úkolu. Podle nákresu měly za úkol postavit silnici, kterou potom všechny skupinky spojily v jeden celek. Dále kooperaci mezi dětmi podpořil prací ve dvojicích, kde děti měly za úkol postavit stavbu, která bude obsahovat náležitosti každé stavby, tzn. okna, dveře a střechu a poté ze svých staveb vytvořily model města. Následovalo čtení v mapě, kde děti získaly základní poznatky o tom, jak jsou v mapách zaznačené silnice, vodní plochy nebo lesy. Druhá část dopoledne se odehrála venku na obecním hřišti, na asfaltové ploše. Začalo se štafetovým během, kdy děti byly rozděleny do dvou skupin s určenými kapitány a v těchto družstvech pokračovaly i v dalších činnostech. Další úkol byl překreslit město do mapy, kterou pan lektor nakreslil křídou na asfalt. Dopoledne jsme zakončili stavbou nejvyšší budovy a rozdáním diplomů s titulem „Malý stavitel“.

Celé vzdělávání bylo podáno zážitkově, což se dětem i pedagogům velice líbilo. Lektor dokázal děti skvěle namotivovat a strhnout ke spolupráci. Dopoledne zakončil společným zhodnocením, pochvalou dětí a předáním diplomů.

Miroslava Snášelová40 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page