top of page
Vyhledat
  • Čtyřlístek Odry

Ukázkové hodiny s předškoláky

V průběhu měsíce ledna proběhly na 3 pracovištích Mateřské školy Čtyřlístek Odry ukázkové hodiny práce s předškolními dětmi.

Cílem těchto hodin bylo zprostředkovat rodičům předškoláků možnost sledovat svého potomka při samostatném plnění úloh, zaměřených na schopnosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné zahájení školní docházky a nácviku trivia.

Během řízené činnosti pedagoga s dětmi se rodičům nabízela příležitost všímat si, do jaké míry je u jejich dítěte rozvinuta záměrná pozornost a schopnost vědomě se učit. Nakolik se dítě soustředí na určitou činnost, zda se nechá získat pro záměrné učení a dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou po něj aktuálně zajímavé. Zda přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončí je.

Jednotlivé lekce byly nejčastěji motivovány tématy, kterým se děti v rámci předškolního vzdělávání aktuálně věnují, tedy ročnímu období zima, zimním sportům, přezimujícím zvířatům.

Do ukázkových hodin byly zahrnuty činnosti z oblastí, které jsou klíčové pro posouzení školní zralosti.74 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page