Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25,
742 35 Odry

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Školní jídelna 
 • Školní jídelna - výdejna

Organizační struktura:

Kontakty (odkaz na stránku Kontakty)

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace
  Pohořská 988/23
  742 35 Odry

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace
  Pohořská 988/23
  742 35 Odry

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - středa
  6:00-9:00
  12:00-14:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  Ředitelka MŠ - 556 731 560
  Zástupce ředitelky školy - 556 731 560
  Účetní - 556 712 423
  Školní jídelna - 556 712 422
  Mateřská škola Sokolovská - 556 731 933
  Mateřská škola Loučky - 556 730 700
  Mateřská škola Kamenka - 556 712 904

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.ctyrlistekodry.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace
  Pohořská 988/23
  742 35 Odry

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  materskaskola@ctyrlistekodry.cz

 • 4.8 Datová schránka

  haakqdt

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1772553339/0800

6. IČO

70981418

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: materskaskola@ctyrlistekodry.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): haakqdt

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace, Pohořská 988/23, 742 35 Odry
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Čtyřlístek Odry, příspěvkovou organizací, Pohořská 23, 742 35 Odry poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.