ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

"S kamarády objevujeme svět"

Záměrem ŠVP PV je zaměřit se na získávání kompetencí dosažitelných během předškolního vzdělávání, rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vézt tak, aby na konci předškolního období bylo schopno zvládat činnosti pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, aby bylo připraveno na další vzdělávání a odneslo si do života řadu užitečných poznatků. Naučilo se rozhodovat, co je správné pro život a upevňování zdraví.

 

Vzdělávací nabídka naší školy obsahuje tyto integrované bloky:

A: Svět a já – poznávání lidského těla, zásady zdravého životního stylu, předcházení nemoci, drogová prevence.

 

B: Na světě nejsi sám – uspokojování potřeb lásky, bezpečí, seznamování se se základními kulturně společenskými hodnotami. Poznávání nových vzorců chování dospělých i vrstevníků.

 

C: Jak funguje svět – poznávání světa pomocí pokusů, praktických činností, podporování chuti objevování nového, pomoc při naplňování touhy po základním poznání.

 

D: Svět se baví, přitom slaví – poznávání tradic, svátků, které se prolínají rokem, slavnosti.

Celé znění vzdělávacího programu je dostupné na úřední desce v budově MŠ Pohořská 988/23, 74235 Odry.

Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace

© 2020 za pomocí Wix.com vytvořil Jan Olšina

logo bez okraje.png