Úplata za předškolní vzdělávání

  • výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 450,- Kč za měsíc

  • předškolní vzdělávání je hrazeno bezhotovostně formou inkasa z účtu zákonných zástupců na účet MŠ (viz inkasní lístek – obdržíte při zápisu dítěte do MŠ), popř. ke stáhnutí zde

  • tato forma platby je podmínkou pro účast na předškolním vzdělávání dětí v  MŠ Čtyřlístek Odry

  • platba v hotovosti je možná pouze na základě individuální dohody s vedením školy pouze v případě, že zákonní zástupci účet v bance sjednaný nemají​