Úplata za předškolní vzdělávání

 • bezhotovostně formou inkasa z účtu zákonných zástupců na účet MŠ (viz inkasní lístek – obdržíte při zápisu dítěte do MŠ), popř. ke stáhnutí zde

 • tato forma platby je podmínkou pro účast na předškolním vzdělávání dětí v  MŠ Čtyřlístek Odry

 • platba v hotovosti je možná pouze na základě individuální dohody s vedením školy pouze v případě, že zákonní zástupci účet v bance sjednaný nemají​

Školné​

 • činí 450,- Kč za měsíc

 • případě neúčasti celý měsíc účtuje MŠ 225,-Kč.

Kalkulační list pro stravné

 • dítě 3-6-let

  • Polodenní účast v MŠ (přesnídávka+oběd): 25,- Kč/den

  • Celodenní účast v MŠ (přesnídávka + oběd + odpol. svačina): 32,- Kč/den

 • dítě s odkladem školní docházky (7 let)

  • Polodenní účast v MŠ (přesnídávka+oběd): 27,- Kč/den

  • Celodenní účast v MŠ (přesnídávka + oběd + odpol. svačina): 34,- Kč/den