1/6

Důležité!

OTEVŘENÍ PROVOZU MŠ (aktualizováno 8. 4. 2021)

Provoz MŠ bude otevřen 12. 4. 2021 pro děti:

- které plní povinné předškolní vzdělávání

- jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni ve vybraných profesích

Podmínky účasti v MŠ:

- antigenní testování 2x týdně (zpravidla pondělí-čtvrtek, popř. jiný den nástupu dítěte)

- dítě nesmí vykazovat známky respiračního a jiného onemocnění

- do mateřské školy se dostavte s předstihem tak, aby testování a předání dítěte nenarušovalo podávání dopolední svačiny (8:30 hod).

   

ZÁPIS DO MŠ proběhne v době od 3. do 7. května 2021 (dříve žádosti nezasílejte, pro přijetí je rozhodující věk dítěte a místo trvalého pobytu nikoli datum podání žádosti). Více informací naleznete zde.

Ošetřovné: 

Podle nových pravidel škola již žádné potvrzení nevyplňuje.

Veškeré informace jsou dostupné např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnem

PŘEVOD DÍTĚTE MEZI PRACOVIŠTI MŠ

​Vážení rodiče, do konce března 2021 máte možnost v případě zájmu požádat o převod dítěte na jiné pracoviště MŠ (od 1. 9. 2021). Tiskopis si lze na vyžádání vyzvednout na jednotlivých třídách.

Provoz jednotlivých tříd a pracovišť bude v období mimořádných opatření vlády ČR upravován dle aktuálních podmínek. Děkujeme za pochopení

ZMĚNA PRAVIDEL PRO SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 1. 2021

MŠ Pohořská Odry
loučky_uprava_1.jpg
sokolovská_uprava_1.jpg
kamenka uprava 1.jpg

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace

© 2021 za pomocí Wix.com vytvořil Jan Olšina

logo bez okraje.png