1/6

Důležité!

Všem zájemcům o zařazení dítěte do prázdninového provozu v MŠ Sokolovská bylo vyhověno v požadovaném rozsahu docházky a to za podmínky uhrazeného školného do 11. 6. 2021 (neplatí pro děti s povinným předškolním vzděláváním).

 

Rekonstrukce odpadů v MŠ Pohořská- přerušení provozu

 

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2021

 

Útok na MŠ

Informujeme zákonné zástupce dětí, že opět došlo k anonymnímu oznámení útoku na blíže nespecifikovanou MŠ v rámci celé ČR, který má proběhnout libovolný den od 19. 5. 2021. Není třeba podléhat panice, bezprostřední nebezpečí nehrozí.

O přítomnosti dítěte v MŠ rozhodněte dle vlastního uvážení. 

 

PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

- změna: úhrada za letní docházku bude splatná složenkou do 11. 6. 2021

 

OTEVŘENÍ PROVOZU MŠ (aktualizováno 5. 5. 2021)

Všechna pracoviště mateřské školy budou od 10. 5. 2021 otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. K účasti je třeba děti předem přihlásit.

Podmínky účasti v MŠ:

- dítě nesmí vykazovat známky respiračního a jiného onemocnění

 

ZÁPIS DO MŠ proběhne v době od 3. do 7. května 2021 (dříve žádosti nezasílejte, pro přijetí je rozhodující věk dítěte a místo trvalého pobytu nikoli datum podání žádosti). Více informací naleznete zde.

ZMĚNA PRAVIDEL PRO SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 1. 2021

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY