top of page

Školní jídelna

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování
 • úplata je hrazena bezhotovostně formou inkasa z účtu zákonných zástupců na účet MŠ (viz inkasní lístek – obdržíte při zápisu dítěte do MŠ, nebo ke stažení zde)

 • tato forma platby je podmínkou pro účast na předškolním vzdělávání dětí v MŠ Čtyřlístek Odry

 • platba v hotovosti je možná na základě individuální dohody s vedením školy pouze v případě, že zákonní zástupci účet v bance sjednaný nemají

 
Školné
 • činí 550,- Kč za měsíc (vyjma dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné)

 

Cena za stravné

dítě 3-6-let

 • Polodenní účast v MŠ (přesnídávka+oběd): 31,- Kč/den

 • Celodenní účast v MŠ (přesnídávka + oběd + odpol. svačina): 40,- Kč/den

dítě s odkladem školní docházky (7 let)

 • Polodenní účast v MŠ (přesnídávka+oběd): 34,- Kč/den

 • Celodenní účast v MŠ (přesnídávka + oběd + odpol. svačina): 43,- Kč/den

 

Odhlašování obědů:

       (upřednostňujte z důvodu přetíženosti tel. linky)

    

První den nepřítomnosti dítěte lze stravu odebrat na jednotlivých pracovištích ve vyhrazených časech:

 • MŠ Pohořská 10:30 – 10:45 hod.

 • MŠ Sokolovská 10:45 – 11:00 hod.

 • MŠ Loučky 10:50 – 11:00 hod.

 • MŠ Kamenka 11:00 – 11:15 hod.

 • v případě, že si zákonní zástupci dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy, při odchodu dostanou děti náhradní svačinu - pokud to umožňují hygienické normy

bottom of page