Školní jídelna

Úplata za předškolní vzdělávání
 • bezhotovostně formou inkasa z účtu zákonných zástupců na účet MŠ (viz inkasní lístek – obdržíte při zápisu dítěte do MŠ, nebo ke stažení zde)

 • tato forma platby je podmínkou pro účast na předškolním vzdělávání dětí v MŠ Čtyřlístek Odry

 • platba v hotovosti je možná na základě individuální dohody s vedením školy pouze v případě, že zákonní zástupci účet v bance sjednaný nemají

 
Školné
 • činí 450,- Kč za měsíc

 • případě neúčasti dítěte celý měsíc účtuje MŠ 225,-Kč.

 

Cena za stravné

dítě 3-6-let

 • Polodenní účast v MŠ (přesnídávka+oběd): 25,- Kč/den

 • Celodenní účast v MŠ (přesnídávka + oběd + odpol. svačina): 32,- Kč/den

dítě s odkladem školní docházky (7 let)

 • Polodenní účast v MŠ (přesnídávka+oběd): 27,- Kč/den

 • Celodenní účast v MŠ (přesnídávka + oběd + odpol. svačina): 34,- Kč/den

 

Odhlašování obědů:

stravu je možné odhlásit nebo přihlásit den předem nebo ráno do 6:45 hod

 • elektronicky:

 • telefonicky:

  • MŠ Pohořská - 556 712 422                           

  • MŠ Sokolovská - 556 731 933

  • MŠ Loučky - 556 730 700

  • MŠ Kamenka - 556 712 904

 •   zápisem do sešitu v šatně třídy, do které dítě dochází     

 • neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou zákonní zástupci vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od 10: 30 do 10:45 hod. (platí pouze první den nepřítomnosti)

 • v případě, že si zákonní zástupci dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy, při odchodu dostanou děti náhradní svačinu - pokud to umožňují hygienické normy