top of page

Provoz a vnitřní režim MŠ

​Délka provozu:

 • MŠ Pohořská od 5:30 do 16:00

 • MŠ Sokolovská, MŠ Loučky od 6:00 do 16:00 hod.​

 • MŠ Kamenka od 6:00 do 16:00 hod.

 • scházení dětí ve třídě : od 5:30/6:00 do 8:30 hod poté začíná společný program pro děti.

 • 5:30/6:00 – 9:30

  • příchod dětí do MŠ

  • volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

 • 8:30 – 9:00

  • osobní hygiena, dopolední svačina​

 • 9:30 – 11:30

  • osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku příp. náhradní činnost

 • 11:30  -12:15

  • oběd a osobní hygiena dětí

 • 12:00 – 14:00

  • spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

 • 14:00 – 14:30

  • odpolední svačina, osobní hygiena

 • 14:00 – 16:00

  • volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě

bottom of page