Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Prázdninový provoz MŠ v červenci a srpnu 2024

Prázdninový provoz MŠ v červenci a srpnu 2024

MŠ Pohořská – v termínu od 1. 7. 2024 do 26. 7. 2024 zajišťuje provoz pro všechna pracoviště - spojuje MŠ Pohořskou, Sokolovskou, Loučky, Kamenku

  • MŠ Sokolovská, Loučky, Kamenka jsou v tomto období uzavřeny

MŠ Sokolovská – v termínu od 29. 7. 2024 do 23. 8. 2024 zajišťuje provoz pro všechna pracoviště - spojuje MŠ Pohořskou, Sokolovskou, Loučky, Kamenku

  • MŠ Pohořská, Loučky, Kamenka jsou v tomto období uzavřeny

Od 26. 8. do 30. 8. 2024 bude obnoven provoz na pracovištích MŠ Pohořská, Sokolovská, Kamenka. Pro MŠ Loučky bude zajištěn náhradní provoz v MŠ Sokolovská a MŠ Pohořská (dle počtu přihlášených dětí).

 

Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2024 (nástup nově přijatých dětí).

 

Žádám všechny rodiče, aby do 31. 5. 2024 do připravených docházkových seznamů označili dny, ve kterých budou děti docházet do mateřské školy v průběhu letních prázdnin. V souvislosti s čerpáním dovolené zaměstnanců školy je nutné naplánovat počet otevřených tříd s předstihem.

Docházka předškolních dětí v období hlavních prázdnin není povinná.

Při plánování účasti dítěte v průběhu letních prázdnin vás žádám o vzájemnou ohleduplnost. Vzhledem k čerpání dovolené  je kapacita školy omezená. Zvažte, zda skutečně potřebujete dítě o prázdninách do MŠ umístit. Věřte, že nejen my dospělí, ale i děti si potřebují o prázdninách odpočinout. Režim MŠ je o prázdninách zcela jiný, než jsou děti zvyklé za běžného provozu. Do MŠ budou docházet děti ze čtyř mateřských škol, budou umístěny v jiných třídách, než jsou zvyklé v průběhu roku. Také pedagogický personál se bude střídat i v rámci jednotlivých dnů. O děti budou pečovat paní učitelky ze všech pracovišť MŠ.

Podmínky účasti dítěte v době letních prázdnin:

  • do 31. 5. 2024 závazné přihlášení dítěte na dobu nezbytně nutnou
  • výše prázdninového školného činí 25 Kč/den, nejvýše do ceny 550 Kč/měsíc

(Dle počtu přihlášených dní bude vystavena složenka.)

Pro rodiče platící inkasem:

  • školné za prázdninovou účast bude uhrazeno vystavenou složenkou (úhrada nutná do 15. 6. 2024)
  • odebraná strava v červenci a srpnu bude hrazena inkasem v daných měsících

Pro rodiče platící v hotovosti:

  • školné za prázdninovou účast bude uhrazeno vystavenou složenkou (úhrada nutná do 15. 6. 2023)
  • platba za stravné bude vyčíslena na složenkách v daných měsících

 

Zálohy za školné budou vráceny pouze v případě doložení lékařského potvrzení o nemoci dítěte.

 

V Odrách dne 19. 4. 2024                                                                                       Mgr. Kateřina Žůrková, ředitelka školy