Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace

© 2019 za pomocí Wix.com vytvořil Jan Olšina

logo bez okraje.png

PŘESTUP DĚTÍ NA JINÝ ÚTVAR V RÁMCI MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK ODRY

pro školní rok 2019/2020

Zákonný zástupce osobně kontaktuje učitelku příslušného pracoviště do kterého dítě dochází, nahlásí svůj požadavek o přestup dítěte na jiný útvar, vyplní stanovený formulář a potvrdí svým podpisem. Požadavek o přestup je třeba nahlásit do stanoveného termínu.

Termín nahlášení požadavku na přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Čtyřlístek Odry pro školní rok 2019/2020 je stanoven:

 

od 11.2. 2019 do 31.3. 2019.

Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi.

Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.

 

Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 30. 4. 2019 a stanovisko MŠ oznámeno rodičům.

Požadavkům bude vyhověno, pokud celkový počet přestupujících dětí na příslušné pracoviště nepřesáhne počet předpokládaných volných míst k zápisu na toto pracoviště.

Mgr. Kateřina Žůrková, ředitelka MŠ