top of page

Přestup dítěte na jiné pracoviště/třídu MŠ

  • K přestupům dětí na jiná pracoviště/třídy MŠ (MŠ Pohořská, MŠ Sokolovská, MŠ Loučky, MŠ Kamenka) dochází zpravidla vždy k začátku následujícího školního roku, pokud to aktuální provozní podmínky neumožňují jinak.

  • O přestup k 1.9. následujícího školního roku žádají zákonní zástupci dětí písemně zpravidla v období únor-březen v aktuálním školním roce (žádost o přesun vydá učitelka v kmenové třídě dítěte)

bottom of page