top of page

Mateřská škola

POHORSKÁ

ˇ

  • Provoz školy: od 5,30 – 16,00 hod.

  • Skládá se ze tří moderních prosklených budov. Je situovaná v blízkosti autobusového nádraží s velmi dobrou dopravní dostupností a zároveň dostatečně velkým parkovištěm pro osobní vozidla přímo u školy. Do jedné třídy mateřské školy je bezbariérový vstup, je tak zpřístupněna lidem se zdravotním handicapem. 

  • V objektu se nachází 5 tříd. Čtyři třídy jsou věkově smíšené - tj. pro děti od 3 do zpravidla 6 let.

  • Jedna třída (Motýlci) je určena pro děti ve věku 2 - 3 let, popř. pro děti od 3 – 4 let (záleží na věkovém složení nově zapsaných dětí). Třída je zaměřena především na adaptaci dětí do kolektivu, na sebeobsluhu, stolování a vytváření základních návyků a dovedností. Dětem je poskytována co největší podpora a pomoc tak, aby se cítily po všech stránkách v pohodě a bezpečí.

  • Jedna třída pracuje s prvky Montessori - je členěna do Montessori oblastí (praktický život, smyslová oblast, matematika, jazyk a kosmická výchova). Vzdělávací činnost propojuje oblasti praktického života, pěstitelské činnosti na školní zahradě a podporu kladného vztahu ke zvířatům prostřednictvím chovu morčete, strašilek, hlemýždě.

  • Moderní školní jídelna dováží stravu na ostatní útvary školy.  Školní jídelna pracuje převážně s čerstvými potravinami. Její snahou je vytvořit pomocí výživového poradce jídelníček tak, aby co nejvíce využíval sezónních potravin a vycházel ve velké míře z dodávek potravin od místních (blízkých) dodavatelů.

bottom of page